ARAMA MOTORU
© COPYRIGHT
Bu sitenin tasarım ve içerik hakları Sn. Mustafa AYDIN ve sitedeki TarımNet / Sayfayı Hazırlayanlar bölümünde ismi yazılı olan kişilere aittir. İzinsiz, para karşılığında kullanılamaz, kopyalanamaz ve dağıtılamaz.
DİĞER SİTELER
Volkan Derinbay
Fotokompozisyon
Briç Dersleri
Hititler
Web Dilleri
Buffy
AGV

Domain
 
TarımNet / Bitki Koruma /
                  


5. YABANCI OT KİMYASAL MÜCADELESİ

5.1. Hububatta Dar Yapraklı Yabancı otlara Karşı Kullanılan Herbisitler, Dozları ve Uygulama Şekilleri
5.2. Hububatta Dar Yapraklı Yabancı otlara Karşı Kullanılan Herbisitlerin Etkilediği Yabancı ot Türleri
5.3. Hububat Tarlalarında Geniş Yapraklı Yabancı otlara Karşı Kullanılan Herbisitler Dozları ve Uygulama Şekilleri
5.4. Hububat Tarlalarında Geniş Yapraklı Yabancı otlara Karşı Kullanılan Herbisitlerin Etkilediği Yabancı ot Türleri
5.5. Mısır Tarlalarında Yabancı otlara Karşı Kullanılan Herbisiller. Dozları ve Uygulama Şekilleri
5.6. Mısır Tarlalarında Kullanılan Herbisitlerin Etkilediği Yabancı ot Türleri
5.7. Çeltik Tarlalarında Kullanılan Herbisitler, Dozları ve Uygulama Şekilleri
5.8. Çeltik Tarlalarında Kullanılan Herbisitlerin Etkilediği Yabancı ot Türleri
5.9. Pamuk Tarlalarında Kullanılan Herbisitler, Dozları ve Uygulama Şekilleri
5.10. Pamuk Tarlalarında Kullanılan Herbisitlerin Etkilediği Yabancı ot Türleri
5.11. Ayçiçeği Tarlalarında Yabancı otlara Karşı Kullanılan Herbisitler, Dozları ve Uygulamaları Şekilleri
5.12. Ayçiçeği Tarlaların da Kullanılan Herbisitlerin Etkilediği Yabancı ot Türleri
5.13. Patates Tarlalarında Kullanılan Herbisitler. Dozları ve Uygulama Şekilleri
5.15. Soğan Tarlalarında Kullanılan Herbisitler, Dozları ve Uygulama Şekilleri
5.16. Soğan Tarlalarında Kullanılan Herbisitlerin Etkilediği Yabanciot Türleri
5.17. Havuç Tarlalarında Kullanılan Herbsitler, Dozları ve Uygulama Şekilleri
5.18. Havuç Tarlalarında Kullanılan Herbisitlerin Etkilediği Yabancı ot Türleri
5.19. Sebze Tarlalarında Sorun Olan Yabancı otlara Karşı Kullanılan Herbisitler, Dozları ve Uygulama Şekilleri
5.20. Sebze Tarlalarında Kullanılan Herbisitlerin Etkilediği Yabancı ot Türleri
5.21. Bostan Tarlalarında Kullanılan Herbisitler, Dozları ve Uygulama Şekilleri
5.22. Bostan Tarlalarında Kullanılan Herhisitleri Etkilediği Yabancı ot Türleri
5.23. Mercimek Tarlalarında Kullanılan Herbisitler, Dozları Ve Uygulama şekilleri
5.24. Mercimek Tarlalarında Kullanılan Herbisitlerin Etkilediği Yabancı ot Türleri
5.25. Nohut tarlalarında kullanılan Herbisitler, Dozları ve Uygulama Şekilleri
5.26. Nohut Tarlalarında Kullanılan Herbisitlerin Etkilediği Yabancı ot Türleri
5.27. Soya Fasulyesi Tarlalarında Kullanılan Herbisitler, Dozları ve Uygulama Şekilleri
5.28. Soya Tarlalarında Kullanılan Herbisitlerin Etkilediği Yabanc-iot Türleri
5.29. Kimyon Tarlalarında Kullanılan Herbisitler, Dozları ve Uygulama Şekilleri
5.30. Kimyon Tarlalarında Kullanılan Herbisitlerin Etkilediği Yabancı ot Türleri
5.31. Meyve Bahçelerinde Kullanılan Herbisitler Ve Uygulama Şekilleri
5.32. Meyve Bahçelerinde Kullanılan Herbisitlerin Etkilediği Yabancı ot Türleri
5.33. Turunçgil Bahçelerinde Kullanılan Herbisitler, Dozları ve Uygulama Şekilleri
5.34. Turunçgil Bahçelerinde Kullanılan Herbisitlerin Etkilediği Yabancı ot Türleri
5.35. Fındık Bahçelerinde Kullanılan Herbisitler, Dozları Ve Uygulama Sekileri
5.36. Fındık Bahçelerinde Kullanılan Herhisitlerin Etkilediği Yabancı ot Türleri
5.37 - Bağlarda Küsküte Karşı Kullanılan Herbisitler Dozları Ve Uygulama şekilleri
5.38. Yoncada Küsküte Karşı Kullanılan herbisitler Dozları Ve Uygulama Şekilleri
5.39. Glayöllerde Kullanılan Herbisitler, Dozları Ve Uygulama Şekilleri
5.40. Glayölde Kullanılan Herbisitlerin Etkilediği Yabanciot Türleri
5.41. Karanfilde Kullanılan Herbisitler, Dozları Ve Uygulama Şekilleri
5.42. Karanfilde Kullanılan Herbisitlerin Etkilediği Yabancı ot Türleri
5.43. Güllerde Kullanılan Herbisitler, Dozları Ve Uygulama Şekilleri
5.44. Güllerde Kullanılan Herbisitlerin Etkilediği Yabancı ot Türleri
5.45. Çim Alanlarında Geniş Yapraklı Yabancı Otlara Karşı Kullanılan Herbisitler, Dozları Ve Uygulama Şekilleri
5.46. Tütün Fide Yastıklarında Yabancı otlara Karşı Kullanılan Herbisitler, Dozları Ve Uygulama Şekilleri
5.47. Tütün Fide Yastıklarında Kullanılan Herbisitlerin Etkilediği Yabanciot Türleri
5.48. Kültür Bitkisi Yetiştirilmeyen Alanlarda ve Odunsu Bitkilerde Kullanılan Herbisitler, Dozları ve Uygulama Şekillen
5.49. Kültür Bitkisi Yetiştirilmeyen Alanlarda ve Odunsu Bitkilerde Kullanılan Herbisitlerin Etkilediği Yabancı ot Türleri
5.50. Banket Yabancı otlarına Karşı Kullanılan Herbisitler, Dozları Ve Uygulama Şekilleri

5.1. Hububatta Dar Yapraklı Yabancı otlara Karşı Kullanılan Herbisitler, Dozları ve Uygulama Şekilleri
[Konu Başlığı] [Sonraki Konu]

5.2. Hububatta Dar Yapraklı Yabancı otlara Karşı Kullanılan Herbisitlerin Etkilediği Yabancı ot Türleri
[Konu Başlığı] [Önceki Konu] [Sonraki Konu]

ilaçlar Difenzoquat Diclofop methyl Flamprop isopropyl Fenoxaprop -P-ethyl Tralkoxydinı Imazaiiiethabenz-metyl Diclofop methyl + Fcnoxaprop cthy] Clodinafop propargyl Chlor-sulfuron
Yabancı otlar                
Yabani yulaf X X X X X X X X
Kısır yabani yulaf x , X X X X X X X
Beyaz ayrık çimi                
Kuş yüreği                
Püsküllü çayır                
Çayır güzeli                
Diken baş çimi                 X
Tarla altın yıldızı                
Duvar arpası                
Delice   X     X     X
ince delice   X     X   X X X
Uzun başaklı kuş yemi       X X   X X X
Kısa başaklı kuş yemi       X X   X X X
Yumuşak başaklı kuş yemi       X X   X X
Yabani çavdar                
Kamış                
Sakal otu                
Tilki kuyruğu       X     X \ X

5.3. Hububat Tarlalarında Geniş Yapraklı Yabancı otlara Karşı Kullanılan Herbisitler Dozları ve Uygulama Şekilleri
[Konu Başlığı] [Önceki Konu] [Sonraki Konu]

Etkili Madde Adı ve Oranı Formülasyonu Dozu (Preparat) Dekara AÇIKLAMALAR
2,4 - D dimethylamin % 50 E.C. 160 ml Kardeşlenmenin tamamlandığı fakat henüz sapa kalkmadığı dönemde uygulanır. Tek yıllık geniş yapraklı yabancı otlan kontrol eder. 2,4-D amin etkili maddeli ilaçlar polikültür, 2,4 - D ester et-etkili maddeli ilaçlar ise monokültür tarım yapılan bölgeler için tavsiye edilir. Düşük dozlar er­ken devrede yüksek dozlar geç devrede kullanılmalı­dır .
    200 ml Karadeniz Bölgesinde geç dönemde 300 mi / da doz da kullanılabilir.
    300 ml
MCPA % 40 E.C 200 ml
    250 ml
    375 ml
MCPA%41.5 E.C. 240 ml
2,4 - D isooctylester % 48 E.C. 125 ml
    166 ml
2,4 - D isobutylester % 55 E.C. 100 ml
    133 ml
2,4 - D isopropylester % 48 E.C. 125 ml
    166 ml
2.4 - D isooctylester % 56.9+ Triclopyr butoxy ethylester % 7.87 E.C. 130 ml

5.4. Hububat Tarlalarında Geniş Yapraklı Yabancı otlara Karşı Kullanılan Herbisitlerin Etkilediği Yabancı ot Türleri
[Konu Başlığı] [Önceki Konu] [Sonraki Konu]

İlaçlar 2.4-D amin MCPA 2.4-D Ester imaza-metha-benz Chlorsul-furon   Tribenuron methyl Methabenz thiazuron Terbutryn triasul-fron Phenot-hiol Thifensul-furon + Tribenuron methyl Mecoprop+ Dichlorop-t MCPA Methosulam + Ethylhexy! ester Brom-ox ynil Meç öp r öp -4
Yabancı otlar                             nil
          Di- WP                
Kan damlası X X X               X     X
Karamuk X X X             X X      
Fare kulağı X   X   X       X   X X    
Kokarot         X X X   X   X   X   X
Sarı ot     X   X   X   X X X X X X
Çan çiçeği X X X                      
Peygamber çiçeği   X X   X   X   X X X X X X
Gök baş     X   X   X   X   X X X X
Pelemir X X X             X X      
Boynuz otu   X X                 X X  
Yabani hindiba X X X             X   X    
Hazeren X   X                      
Yabani karanfil X   X                      
Anadolu şahteresi X   X           X          
Hakiki Şahtere X               X   X   X  
Adi şahtere X   X X           X   X    
Boynuzlu yoğurtotu           X X X X   X X   X
Yumruki jeranyum   \ X     X X           X X
Yabani dikenli marul X   X         X            
Ballıbaba X   X X X   X     X X X X X
Yabani mürdümük X X X             X        
Taşkesen otu X   X   X   X X   X   X    
Kokulu san taş yoncası X X X   X         X        
Suriye turpu     X   X               X  
Gelincik X X X   X   X   X X X   X  
Çoban değneği X X X         X X X X   X  

5.5. Mısır Tarlalarında Yabancı otlara Karşı Kullanılan Herbisiller. Dozları ve Uygulama Şekilleri
[Konu Başlığı] [Önceki Konu] [Sonraki Konu]

Etkili Madde Adı ve Oranı Formülasyonu Dozu (Preparat) (Dekara) AÇIKLAMAEAR
Atrazine c/( 50 W. P. *275 g 300 g Çıkış öncesi veya çıkış sonrası kullanılır
Atrazine 9f 50 S.C. 300 mi
Si mazine % 50 W. P. *275 a 300 i Çıkış öncesi kullanılır.
Aira/ine c/< 14.4 + Alachlor <7< 33.6 S.C. 500 mi Çıkış öncesi, ekimden en geç beş gün sonra uygulanır.
Metolachlor % 30 + Alrazine c/r 20 S.C. 400 a 600 g Çıkış öncesi, ekimden en geç beş gün sonra uygulanır. İlacın etkili olabilmesi için ilaçlama sırasında toprağın ru­tubetli olması gerekir. Yüksek doz ağır topraklar için öneri­lir.
Linuron % 47.5 W. P. 250 g Çıkış öncesi uygulanır.
2.4- D amin '-,( 50 E.C. 200 mi Çıkış sonrası uygulanır. Mısırlar 2-4 yapraklı devrede ol­malıdır.
Bromoxynil (/r 22.5 K. C. 150 mi
EPTC+ R- 29 1 4S E.C. 650 m tikim öncesi uygulanır ve 7-8 cm toprak derinliğine karıştırılır.
9< 76    
Alachlor % 48 E.C. 500 mi Çıkış öncesi uygulanır.
Pyridate 7r 45 W. P. 300 g Çıkış sonrası yabancı otlar 4 yapraktan daha az olduğu za­man uygulanır.
Pvridatc c/r 45 EC. 250 mi
Pyridate 7r 20 -f-Alra/.ine 9r 16 S.C. 350 g
Rimsult'uron 9r 25 S.G. 5 c Çıkış sonrası dar ve geniş yapraklı yabancı otlara karşı kullanılır.
Pcndimcthalin '•< 33 EC 500 mi Çıkış öncesi dar ve geniş yapraklı yabancı otlara karşı kul­lanılır.
Nicosulfuron '.r 40 E.C. 125 mi Tek ve çok yıllık yabancı otlara karşı çıkış sonrası kulla­nılır.
Acciochlor r/r 76.8 E.C. 200 mi Çıkış öncesi uygulanır.

5.6. Mısır Tarlalarında Kullanılan Herbisitlerin Etkilediği Yabancı ot Türleri
[Konu Başlığı] [Önceki Konu] [Sonraki Konu]

İlaçlar Atrazine Simazine Atrazine+ Alachlor Linuron Metolach-lor + 2,4- D amin Bromox EPTC+ R-29148 Rimsul-furon Pendimet-halin Nicosul - Acctochlor Pyridate+ Atrazm Pyridate Alachlor
          Atrazine   ynîl       furon      
Yabancı otlar                            
K. k. tilki kuyruğu X   X X X X X X X X X X X X X
Sirken X   X X X X X X   X X X X X X
Bozot X       X X       X         X
Yer fesleğeni       X       X X       X X
Semiz otu X   X X X     X   X X X     X
Küçük papatya   X                        
Yabani turp           X                
Yabani hardal X   X X X X X           X X
Köpek üzümü X   X   X     X     X   X . x
Eşek marufu   X       X X              
Demir dikeni X                          
Domuz pıtrağı X           X       X   X X
Çatal otu         X           X       X
Dancan               X X X X   X X X
Duvar arpası                            
Kara darı                            
Kirpi darı     X           X X X X     X
Yonca   X                        
Benekli dancan X                   X \    
Köy göcüren     X       X              
Tarla sarmalısı                            
Köpek dişi ayrığı               X            
K an y a ş               X X X X X    
Şeytan elması                         X X
Kanarya otu   X                        

5.7. Çeltik Tarlalarında Kullanılan Herbisitler, Dozları ve Uygulama Şekilleri
[Konu Başlığı] [Önceki Konu] [Sonraki Konu]

Etkili Madde Adı ve Oranı Formülasyonu Dozu (Preparat) (Dekara) AÇIKLAMALAR
Bcntazon % 48 E.C. 300 ml Dancan 2-5 yapraklı devrede tavaların suyu boşaltıldıktan sonra uygulama yapılır. 2 gün sonra tavalara su verilir
Propanil % 36 E.C. 900- 1.500 ml
Propanil % 34 + Bentazon % 16 E.C. 800- 1000 ml
Molinate 360 g/1 + Propanil 360 g/1 E.C. 750 ml
Propanil 400 + Oxadiazon % 80 E.C. 500 - 600 ml
Thiobencarb % 10 G 3000 - 4000 g Çeltik 1-2 yapraklı iken tavalarda 8-12 cm derinlikteki suya uygulanır. 7-10 gün sonra normal sulama yapılır
Thiobenearb % 50 E.C. 500 ml
Molinate % 72 E.C. 500 - 600 ml Ekim öncesi veya çıkış sonrası kullanılır.
MCPA%40- % 41.5 E.C. 100- 150 ml Çeltik kardeşlendikten sonra suyu boşaltılmış tavalara uygulanır. 2-3 gün sonrada normal sulama yapılır.
Benta/on % 40+MCPA 7c 6 E.C 200-250 ml
Bcnsulfuron mcthyl % 60 DF 6 g Yabancı otlar 2-5 yapraklı devrede iken tavalardaki su boşaltılmadan uygulanır. 20 g/da do Dil yarana karşı du.
Bensulfuron mcthy %8.75 + Metsulfuron methyl % 1.25 W. P 1 5-20 gr
Propanil 250 g/1 + Quinchlorac 32 g/l Thiobencarb % 40 + Propanil % 20 E.C. E.C. 800 mi 600 ml Çıkış sonrası dar ve geniş yapraklı yabancı otlara karşı tavaların suyu boşaltıldıktan sonra uygulanır.

5.8. Çeltik Tarlalarında Kullanılan Herbisitlerin Etkilediği Yabancı ot Türleri
[Konu Başlığı] [Önceki Konu] [Sonraki Konu]

İlaçlar                 Bensulfuror Bensulfuron    
Yabancı otlar       Bentazon Pro. + Oxad MCPA   MCPA methyl Metsulfuron Çuinchlorac propanil Propanil
Su ayrığı               X       X
Kurbağa kaşığı v     v   X X X X X   X
Su menekşesi                        
Esmer venüs otu   X   X X   X X     X X X
Dancan X X X X X           X X X
At kuyruğu                        
Yabanı dan X                      
Boynuzlu su sümbülü                        
Deniz dili (Kindira) X     X                
Dip otu X   X X           >   X X
Gaeah saz otu                       X X
Kofalık         X   X           X
Geniş vaprakh hasır otu X                      
Ayak otu                         X
Kız otu       X X X X   X X X X X
Benekli dancan X       X              
Dilvaran                   \    
Boğumlu çoban değneği           X            
Sandalye Sazı X       X X     X X   X X
Hasır Otu X         \       X    
Söğüt otu                         X
Çatal otu                     X  
Topalak                        

5.9. Pamuk Tarlalarında Kullanılan Herbisitler, Dozları ve Uygulama Şekilleri
[Konu Başlığı] [Önceki Konu] [Sonraki Konu]

Etkili Madde Adı ve Oranı Formülasyonu Dozu (Preparat) (Dekara) AÇIKLAMALAR
Trifluralin % 48 E.C. 200 ml Ekim öncesi toprağa uygulanır. Uygulamadan hemen sonra toprağa karıştırılır
Ethalfluralin % 33 E.C. 300 ml
Metolachlor % 50 E.C. 400 ml
Metolachlor % 93 E.C. 215 ml
Fluometuron % 80 W.P. 250-400 g Bu etkili maddeli ilaçlar ekimden sonra 1-2 gün içinde nemli toprağa çıkış öncesi olarak uygulanır.
Linuron % 47.5 W.P. 150 g
Alachlore % 48 E.C. 400 - 600 ml
Prometryne % 80 W. P. 200 - 300 g
Prometryne % 50 E.C. , S.C 400 ml
Phendimethalin % 33 E.C. 500 ml
Fluazifop butyl % 25 E.C. 100+ 100 ml Kanyaş, dancan yapışkan otu gibi dar yapraklı yabancı otlar 15-20 f\ı boyda iken çıkış sonrası uygulanırlar. Bir uyg ilama yetersiz kalırsa yeni ot çıkışı olduğunda ikinci bir uygulama yapılmalıdır.
Fluazifop- P- butyl % 12.5 E.C. 100 ml
Haloxyfop ethoxy ethylester % 12.5 E.C. 100 ml
Sethoxydim % 18.7 E.C. 300 mi
Fenoxaprop-ethyl % 12 E.C. 150 -200 mi
Ouizalofop-P-ethyl % 5 E.C. 75- 100 mi
Paraquat % 20 E.C. 300 mi Pamuk ekiminden önce tarlayı erken tava getirmek ve çıkış yapmış olan yabancı otları yok etmek amacıyla kullanılır.
Haloxyfop-R methylester % ı0.8 E.C. 60 mi Çıkış sonrası kanyaş' a karşı kullanılır

5.10. Pamuk Tarlalarında Kullanılan Herbisitlerin Etkilediği Yabancı ot Türleri
[Konu Başlığı] [Önceki Konu] [Sonraki Konu]

İlaçlar Tnfluru-1ın F.thalflu-ralin M etol aç h-lor Fluome turon I.inuron Alach-loiv Prometryn Phendimcthalin Flua/i-fop butyl et Haloxy-fop Ethoxyyl-ester Setho-x y dini Fenoxa piop eihyl P ur aq u at Qııizu-lotop P-ethyl Haloxy-fop methyl
Yabancı otlar                              
Horoz ibişi X \ X   X X X X         \    
Kırmızı köklü tilki kuyruğu X X     X K \ X         X  
Sırken X X X X X X X X         X  
Bambul otu X   X   X X   X            
Semiz otu X X X   X X \ X         X  
Yabani hardal         X   \           X  
Köpek üzümü       X     X              
Demir dikeni X X     X     X            
Domuz pıtrağı                            
Zincir pıtrağı                            
Y cihanı fiğ                         X  
Yabanı bamya               X            
Yalancı ebegümeci                            
Fener otu                            
Çeti                            
Kuş otu X       X     X            
Çatal otu           X X X X X        
Dancan   X X \   X X \ \ X   X   X
Yapışkan otu     X     \     X \       X
Tarla sarmadığı                            
Al kuyruğu                            
Köpek dişi ayrığı                           \
Topalak     X                      
K an ya;ş               X \ \ X X   X \
Boz ot \ X   X X \ X \            
Sütleğen             \              
Benekli dancan       X               \    

5.11. Ayçiçeği Tarlalarında Yabancı otlara Karşı Kullanılan Herbisitler, Dozları ve Uygulamaları Şekilleri
[Konu Başlığı] [Önceki Konu] [Sonraki Konu]

Etkili Madde Adı ve Oranı Formülasyonu Dozu (Preparat) (Dekara) AÇIKLAMALAR
EPTC %84 E.C. 400 ml Ekim öncesi iyice hazırlanmış toprağa uygulanır ve 5 -7 cm toprak derinliğine karıştırılırlar.
    500 ml
Trifluralin%48 E.C. 200 ml
Linuron % 47.5 W. P. 250 g Ayçiçeği ekiminden sonra 1-2 gün içinde çıkış öncesi ilaçlama yapılır.
Prometryne %80 W. P. 200-300 g
Prometryne %50 F.W. 300 g
Tcrhutryne %80 W. P. 200-300 g
Methabcnthia/.uron %70 W.P. 300 g
Phendimethalin %33 E.C. 500 ml
Oxyfluorfen %24 E.C. 100 ml
Haloxyfop ethoxy ethylestcr % 12.5 E.C. 100 ml Dar yapraklı yabancı otlara çıkış sonrası uygulanırlar. Kanyas 15 - 20 cm boyunda iken uygulanır gerekirse bir ay sonra ikinci bir uygulama yapılır.
Flua/ifop butyl c/<25 E.C. 100 ml
Fluazifop - P - butyl %12.5 E.C. 100 ml
Quizak>fop- P-cthyl % 5 E.C. 100 ml
Fluochloridone %25 E.C. 300 ml Çıkış öncesi, geniş yapraklı yabancı otlara karşı kullanılır.
Aclonifen % 60 S. C. 200 ml Çıkış öncesi, düşük doz geniş yapraklı yabancı otlara yüksek doz dancana karşı kullanılır.
Butralin 9r 4S E.C 750 ml Çıkış öncesi geniş yapraklı yabancı otlara karşı kullanılır

5.12. Ayçiçeği Tarlaların da Kullanılan Herbisitlerin Etkilediği Yabancı ot Türleri
[Konu Başlığı] [Önceki Konu] [Sonraki Konu]

İlaçlar EPTC Trufuralin Linuron Prometryn Terbutryne Methabenzthia-zuron Phendimet halin Oxyfluorfen H al ox y f öp Fluazifop-butyl Q u iz al of öp -P-ethyl Fluroch-loridone Aclonifen Butralin
Yabancı otlar                          
Kırmızı köklü tilki kuyruğu X X X X X X X X       X X X
Sirken X X X X X X X X       X X X
Yabani hardal X   X X X X X X       X X X
Semizotu X X X X   X X            
Kuş otu   X         X         X X
Çatal otu X     X     X   X X      
Dancan       X     X   X X X   X
Kirpi dan X       X   X   X X X    
Eşek marulu         X                
Kaynaş             X   X X X    
Fare kulağı     X       X         X   X
Boz ot   X X X     X            
Demir dikeni           X              
Düetin çiçeği     X         X          
Yabani turp     X                 X  
Köpek üzümü X     X X   X         X  
Tarla sarmaşığı               X          
Köpek dişi ayrığı                   X      
Yabani fiğ                       X  
Ballıbaba   X X X     X         X ,\
Sütleğen     X X     X            
Kanarya otu   X X                    
Yabani yulaf                 X X      
Sarmadık çoban değneği       X               X   X
Yaslan otu   X       X             X X
Çoban çantası   \         X             X
Çoban değneği   X         X         X  

5.13. Patates Tarlalarında Kullanılan Herbisitler. Dozları ve Uygulama Şekilleri
[Konu Başlığı] [Önceki Konu] [Sonraki Konu]

Etkili Madde Adı ve Oranı Formülasyonu Dozu (Preparat) (Dekara) AÇIKLAMALAR
EPTC % 84 E.C. 400 - 500 mi Patates dikiminden önce toprağa uygulanıp, diskaro ile 6 - 7 cm toprak derinliğine karıştırılır.
Linuron % 47.5 W.P. 200 - 300 g Patates dikiminden sonra 5 gün içinde patates ve yabancı otlar çıkmadan önce toprağa uygulanan ilaçlardır. Düşük dozlar hafif ve orta bünyeli topraklarda, yüksek dozlar orta ve ağır bünyeli topraklarda kullanılmalıdır.
Terbutryne %34 + Terbuthylazin %15 + Terbutryne bileşikleri W.P. 200 - 300 g
Monolinuron %50 W.P. 300 g
Pendimethalin % 33 E.C 500 mi
Prometryne %80 W.P. 250 g
Monolinuron %14 + Paraquat %10 F. W. 550 g
Monolinuron %23,75 + Linuron %23,75 W.P. 250 g
Metribuzin %70 W. P. 50 -75 g Patatesler 10-15 cm boyunda, yabancı otlar 2-6 yapraklı iken çıkış sonrası olarak uygulanır. Çıkış öncesi de kullanılır.
Fluazifop-P-buthyl%125 E.C. 100 mi Köpek dişi ayrığı ve dancana karşı kullanılır.
Fluazifop buthyl % 25 E.C 200 mi
Fluroc hloridonc %25 E.C. 200 mi 250 mi Patateste geniş yapraklı yabancı otlara karşı çıkış öncesi ola­rak hafif topraklarda düşük, ağır topraklarda yüksek doz kullanılır.

5.15. Soğan Tarlalarında Kullanılan Herbisitler, Dozları ve Uygulama Şekilleri
[Konu Başlığı] [Önceki Konu] [Sonraki Konu]

Etkili Madde Adı ve Oranı Formü-lasyonu Dozu (Preparat) (Dekara) AÇIKLAMALAR
Pendimethalin 9r33 E.C. 500 mi Tohumdan arpacık ve baş, arpacıktan baş soğan yetiştirmede, çıkış ön­cesi olarak, ekim ve dikimden 1 - 5 gün sonra uygulanır.
Linuron % 47.5 W. P. lOOg 150e Tohumdan arpacık ve baş. arpacıktan baş soğan yetiştirmede, çıkış sırası kullanılır.
Methabenzthiazuron % 70 W. P. 200 - 300 g Soğanda geniş yapraklı yabancı otlara karşı çıkış öncesi 300 g/da çıkış sonrası ise 200 a/da dozda kullanılır
Trifluralin %48 E.C. 250 mi Arpacıktan baş soğan yetiştirmede dikim öncesi kullanılır. Uygulama­dan hemen sonra toprağa 5-7 cm derinliğinde karıştırılmalıdır. Yabani hardalın sorun olduğu tarlalarda kullanılmamalıdır.
Chloridazon % 65 W. P. 250- 300 g Çıkış öncesi kullanılır, ilacın etkili olması için toprağın rutubetli olması, yağmurlama sulama yapılması etkiyi arttırır.
Fluazifop - P - butyl % 1 2.5 E.C. 100 mi Soğanın iki yapraklı devresinde dar yapraklı yabancı otlara karşı kullanı­lır."
Haloxyfop ethoxvethvlester % 12.5 E.C 75- 100 mi Soğanın iki yapraklı devresinde dar yapraklı yabancı otlara karşı kullanılır. Düşük doz vahanı yulaf içindir
Dichlofop methyl % 28 E.C. 200 mi Çıkış sonrası yabani yulafa karşı kullanılır
Butralin % 48 E.C. 700 mi 750 mi Tohumdan soğan yetiştirmede çıkış öncesi kullanılır. Arpacıktan soğan yetiştirmede çıkış öncesi kullanılır.
Oxyfluorfen % 24 E.C. 75 mi Çıkış sonrası geniş yapraklı ve bazı dar yapraklı yabancı otlara karşı kul­lanılır.
Haloxvfop-R-methylestcr Ve 10.8 E.C. 45 mi Çıkış sonrası yabani yulafa karşı kullanılır.
Ouizalofop - P-ethyl % 5 E.C 100 mi Çıkış sonrası dar yapraklı yabancı otlara karşı kullanılır.

5.16. Soğan Tarlalarında Kullanılan Herbisitlerin Etkilediği Yabanciot Türleri
[Konu Başlığı] [Önceki Konu] [Sonraki Konu]

İlaçlar Pendimethalin Chloridazon Linuron Methabenzthiazuron Trifluralin Fluazifop-P-butyl Haloxyfop Diclofob methyl Bulralin Oxyfluorfen Quizalo-fop
Yabancı otlar                    
Kırmızı köklü tilki kuyruğu X X X X X       X X
Fare Kulağı X   X X X       X X
Kara pazı X   X X X         X
Kaz ayağı X X X X X       X X
Şeytan elması                    
Şahtere     X X X          
Boynuzlu yoğurt otu X                  
Boz ot X   X   X          
Yabani marul                    
Taşkesen otu     X X            
Tarla köpek papatyası X X             X  
Kokulu s. yonca                    
Yer fesleğeni   X X   X          
Gönül hardalı                    
Çoban değneği X   X   X          
Sarmaşık çoban değneği   X X X         \ \

5.17. Havuç Tarlalarında Kullanılan Herbsitler, Dozları ve Uygulama Şekilleri
[Konu Başlığı] [Önceki Konu] [Sonraki Konu]

Etkili Madde Adı ve Oranı Formülasyonu Dozu (Preparat) (Dekara) AÇIKLAMALAR
Trifluralin % 48 E.C. 200 mi Ekim öncesi toprağa uygulanır. Uygulamadan hemen sonra toprak 5-7 cm derinlikte karıştırılır.
Linuron % 47.5 W. P. 150g Ekimden sonra, yabancı otlar ve havuç toprak yüzüne çıkmadan önce uygulanır.
Prometryne % 50 F.W. 200 mi
Flurochloridone % 25 E.C. 250 mi
Linuron % 47.5 W.P. 150 g Çıkış sonrası, Geniş yapraklı yabancı otlar 3-4 yapraklı dönemdeyken uygulanır.
Prometryne % 5ü F. W. 200 mi
Fluazifop-P-butyl% 12.5 E.C. 100 mi Çıkış sonrası, dar yapraklı yabancı otlar 3-4 yapraklı dönemdeyken uygu­lanır.

5.18. Havuç Tarlalarında Kullanılan Herbisitlerin Etkilediği Yabancı ot Türleri
[Konu Başlığı] [Önceki Konu] [Sonraki Konu]

ilaçlar Trifluralin Linuron Prometryne Flurochloridone Fluazifop P-buthyl
Yabancı otlar        
K. k. tilki kuyruğu X X X X
Semizotu X X X X
Sirken X X X X
Zincir pıtrağı        
Eşek marulu        
Dancan     X   X
Boz ot   X    
Ak hindiba        
Demir dikeni X      
Tarla sarmaşığı        
Yabani hardal   X X X
Köy göçüren        
Çivitotu        
Köpek dişi ayrığı         X
Papatya X X    
Adi soda otu        
Dikenli yabani marul        
Horoz ibiği X X X X
Yabani turp       X
Çoban değneği       X
Kekre        
Loğusa otu        
Yabani ebe gümeci        
Gök bas        
Yaslı ot   X X  
Muhabbet çiçeği        
Ü/un süpürge otu   X    
Köpek üzümü     X X
Yeşil kirpi dan        

5.19. Sebze Tarlalarında Sorun Olan Yabancı otlara Karşı Kullanılan Herbisitler, Dozları ve Uygulama Şekilleri
[Konu Başlığı] [Önceki Konu] [Sonraki Konu]

Etkili Madde Adı ve Oranı Formülasyonu Dozu (Preparat) (Dekara) AÇIKLAMALAR
Trifluralin % 48 E.C. 200 mi Domates, biber, patlıcan, fasulyelerde dikim öncesi toprağa uygulanır, uygulamadan sora 5-7 cm toprak derinliğine ka­rıştırılır.
Linuron %47.5 W. P. 200 g Fasulye ve pırasada çıkış öncesi uygulanır
Linuron + Monolinuron %23.75 W. P. 1 50 - 200 g Sırık fasulyesi ve pırasada ekim öncesi veya çıkış sonrası uygulanır
Monolinuron %50 W. P. 170 g Fasulyede çıkış öncesi uygulanır
Metribuzin %70 W. P. 50 -75 g Domateslerde dikim sonrası uygulanır.
Diphenamid %90 W. P. 750 g Domates ve biberlerde dikim sonrası uygulanır.
Fluazifop butyl % 25 E.C. 150 mi 200 mi Biber ve domateslerde kanyaş ve tek yıllık dar yapraklı otlar 10-15 cm boyda iken çıkış sonrası uygulanır
Fluazit'op-P-butyl%12.5 E.C. 100 mi
Haloxyfop etho\yethylester % \ 2.5 E.C. 100 mi
Fenoxaprop - ethyl c/c 1 2 E.C. 200 mi 150 mi
Quizalofop-p-cthyl '.'( 5 E.C. 100 mi Domateste çıkış sonrası dar yapraklılara karşı kullanılır.
Haloxyfop-R-methylcster 9( 10.8 E.C. 60 mi Domates ve biberde çıkış sonrası kanyaş'a karşı kullanılır.
Pendimethalin % 33 E.C. 500 mi Domateste dikim öncesi uygulanır.

5.20. Sebze Tarlalarında Kullanılan Herbisitlerin Etkilediği Yabancı ot Türleri
[Konu Başlığı] [Önceki Konu] [Sonraki Konu]

İlaçlar Trifluralin Linuron Linuron + Monilinuron Monili­nuron Pendimethalin Metribuzm Fluazifopbutyl Haloxyfop ethoxy. Fenoxaprop ethyl Diphanamid Quizalofop - P ethv
Yabancı otlar                    
K an y aş             X X X   X
Dancan         X X \ X X X X
Kırmızı köklü tilki kuyruğu X X X X X X       X
Sirken X X X X X X       X
Kirpi d arı           X X X   X \
Yabani hardal   X X \   X        
Semizotu X X   X \ X       X
Demir dikeni           X        
Köpek üzümü     X   X X        
Düğün çiçeği           X        
Kuş otu X X     X X        
Domuz pıtrağı                    
Işıman         X X        
Yabani turp   X       X        
Çatal otu         X X X X    
Fare kulağı   X                
Ballıbaba X X   X   X        
Yavşan otu X X   X            
Ebegümeci                    
Şahtere           X        
Çoban değneği X X   X X X        
Yer fesleğeni X                  
Yabani yulaf               X    
Tilki kuyruğu             X       X
Köpek dişi ayrığı             X       \

5.21. Bostan Tarlalarında Kullanılan Herbisitler, Dozları ve Uygulama Şekilleri
[Konu Başlığı] [Önceki Konu] [Sonraki Konu]

Etkili Madde Adı ve Oranı Formülasyonu Do/u (Preparat) Dekara AÇIKLAMALAR
Metolachlor % 50 E.C. 400 ml Ekim öncesi toprağa karıştırılır.
Fluazilbp - butyl % 25 E.C. 100 ml Çıkış sonrası çimensiler 3 -5 yapraklı iken, uygulanır yeni den çıkışlar olduğunda bir ay sonra 2 uygulama yapılır.
Fluazitbp - P -butyl <7r 12.5 E.C 100 ml
Haloxyfop ethoxyethyl ester % 12.5 E.C 100 ml
Haloxytbp - R- methyl ester % 10.8 E.C 60 ml Çıkış sonrası kanyaşa karşı kullanılır

5.22. Bostan Tarlalarında Kullanılan Herhisitleri Etkilediği Yabancı ot Türleri
[Konu Başlığı] [Önceki Konu] [Sonraki Konu]

İlaçlar Metolachlor Fluazifop-P-butyl Halloxyfop ethoxy ethyl-ester
Yabancı otlar    
Çatal otu   X X
Benekli dancan X X X
Çayır güzeli    
Kirpi dan X X X
Köpek dişi ayrığı    
Topalak X  
Kanyaş X X X
Kırmızı köklü tilki kuyruğu X  
Sirken X  
Boz ot X  
Semizotu X  
Köpek üzümü    
Demir dikeni    
Tarla sarmaşığı    

5.23. Mercimek Tarlalarında Kullanılan Herbisitler, Dozları Ve Uygulama şekilleri
[Konu Başlığı] [Önceki Konu] [Sonraki Konu]

Etkili Madde Adı ve Oranı Formülasyonu Dozu (Preparat) Dekara AÇIKLAMALAR
(1)*Prometryn % 50 F.W. lOOml Yüksek dozları çıkış öncesi, düşük doz çıkış sonrası geniş yapraklı yabancı otlara karşı kullanılır.
    250 ml
* Linuron % 47.5 W. P. 200 g Çıkış öncesi uygulanır. Yıllık geniş yapraklı yabancı otlara karşı kullanılır
* Methabenzthiazuron % 70 W. P. 250 g
(2)* Desmedipham (2) % 80 + Phenmedipham % 80 E.C. 300 ml Çıkış sonrası, geniş yapraklı yabancı otlara karşı kullanılır.
(2) Monolinuron % 50 W. P. 50 g
Sethoxvdim % 18.7 E.C. 150 ml Çıkış sonrası dar yapraklı yabancı otlara karsı kullanılır
Haloxyfob-R-methylester % 10.8 E.C. 45 ml Çıkış sonrası, yabani yulafa karşı kullanılır.
Diclofop - methyl % 28 E.C. 150 ml Yabani yulafa karşı, kardeşlenmeden önce düşük dozu, kar deşlenmeden sonra yüksek dozu uygulanmalıdır.
    200 ml
Fluazifop - butyl % 25 E.C. 100 ml Çıkış sonrası, dar yapraklı yabancı otlara, karşı kullanılır
Fluazifob - P - butyl % 1 2.5 E.C. 80 ml
Haloxyfop ethoxyethyl-ester% 12.5 E.C. 75 ml
Fenoxaprop - ethyl % 12 E.C. 100 ml
    150 ml
Quizalofop - P - ethly % 50 E.C. 100 ml

* Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kullanılamaz.

(1): 100 ml/da do/.u. çıkış, sonrası olarak Karadeniz Bölgesinde kullanılabilir.

(2): Çıkış sonrası olarak Karadeniz Bölgesinde kullanılabilir. (2)*: Orta Anadolu Bölgesinde kullanılamaz

5.24. Mercimek Tarlalarında Kullanılan Herbisitlerin Etkilediği Yabancı ot Türleri
[Konu Başlığı] [Önceki Konu] [Sonraki Konu]

İlaçlar Prometryn Linuron Methabenziniazuron Diclofopmethyl Fluazifob butyl Haloxyfob ethoxyethyles ter Fluazifop P- butly Fenoxap ropethyl Monlinu ron Desmedipham + Phenmedip-ham Quizalofop -P-ethyl Sethoxydim Haloxyfop Rmeth-ylester
Yabancı otlar                 X      
K. k. tilki kuyruğu X X                    
1 arla köpek papatyası                        
Tarla yapışkanotu                   X    
Kara pazı                        
Sanot                        
Kokarot                        
Küçük pıtrak                 X      
Sırken X X X                  
Peygamber çiçeği                        
Gökbaş                        
belemir                        
Boynuz otu X                      
Ulak sütleğen                        
Şahtere                        
Boynuzlu yoğutotu                        
Yaah ot X X                    
Bozot X X                    
Boynuzlu kimyon X                      
Yabani cıvıt otu                        
Dikenli maru                 X      
Ballıbaba X X                    
MUrdUmük                        
1 askesen   X X                  
Yabanı tere                        
Gönül hardalı   X                    
l opiu iane hardan                        
Çoban devnegi X X             X      
Sarmadık çoban dcgncg:   X               X    
Gelincik                        
Uüeün çiçeği                        
Zuhre     X           X      
Ballı 01                 X      
Yabanı hardal X X X                  
hsek inanını     X                  
Kalkan otu                        
Pıtrak                        
Arap baklası                        
Kedi olu   X             \      

5.25. Nohut tarlalarında kullanılan Herbisitler, Dozları ve Uygulama Şekilleri
[Konu Başlığı] [Önceki Konu] [Sonraki Konu]

Etkili Madde Adı ve Oranı Formülasyonu Dozu( preparat) Dekara AÇIKLMALAR
Linuron % 47.5 W.P. 200 g Ekimden sonra, nohut ve yabancı otlar çıkmadan önce uygulanır.
Prometryne % 80 W.P. 125 g Ekimden sonra, nohut ve yabancı otlar çıkmadan önce uygulanır
Imazethapyr % 10 S.L. 20 ml Çıkış öncesi geniş yapraklı yabacı otlara karşı kullanılır.

5.26. Nohut Tarlalarında Kullanılan Herbisitlerin Etkilediği Yabancı ot Türleri
[Konu Başlığı] [Önceki Konu] [Sonraki Konu]

İlaçlar Imazcthapyr Linuron Promctryne
Yabancı otlar    
Sirken X X X
Yabani hardal X X X
Yemlik    
Peygamber çiçeği    
Boz ot   X X
Zühre tarağı    
Domuz pıtrağı    
Horoz ibiği X X X
Soda otu    
Boynuzlu yoğurt otu    
Fare kulağı X  
Muhabbet çiçeği    
Ballı ot    
Demir dikeni   X
Kara pazi X   X
Kırmızı köklü tilki kuyruğu X X X
Tavşan kulağı    
Köpek üzümü X X
Labada X  

5.27. Soya Fasulyesi Tarlalarında Kullanılan Herbisitler, Dozları ve Uygulama Şekilleri
[Konu Başlığı] [Önceki Konu] [Sonraki Konu]

Etkili Madde Adı ve Oranı Formülasyonu Dozu (Preparat) Dekara AÇIKLAMALAR
Vcrnolate. % 80 + R - 257 88 % 66 E.C. 400 ml Ekim öncesi toprağa uygulanır, 5 -7 cm toprağa karıştırılır.
Metolachlor %50 E.C. 400 ml Ekim öncesi toprağa uygulanır.
Metribuzine %70 W.P. 50 g Çıkış öncesi geniş yapraklı yabancı otlara karşı kullanılır.
Diphenamid %90 W.P. 625 g
Bentazone %48 E.C. 150 ml Çıkış sonrası geniş yapraklı yabancı otlara karşı kullanılır
Fluazifop - P - butyl % 1 2.5 E.C. 100 ml Çıkış sonrası dar yapraklı yabancı otlara karşı kullanılır.
Fluazifop butyl % 25 E.C 100 ml
Haloxyfop ethoxy ethyl ester %12.5 E.C. 100 ml
    75 ml
Fenoxaprop - ethyl Çf 1 2 E.C. 150- 200 ml
Linuron % 47.5 W. P. 200 g Çıkış öncesi geniş yapraklılara karşı kullanılır.
Sethoxydim%)8.7 E.C. 300 ml Çıkış sonrası dar yapraklı yabancı otlara karşı kullanılır.
Haloxyfop-R methyl ester CA 10.8 E.C. 60 ml Çıkış sonrası kanyaşa karşı kullanılır.
Quizalofop - P- ethyl % 5 E.C. 100 ml Çıkış sonrası dar yapraklı yabancı otlara karşı kullanılır.
Fomesafen SL 250 S. L. 150 ml Çıkış sonrası geniş yapraklı yabancı otlara karşı önerilir.

5.28. Soya Tarlalarında Kullanılan Herbisitlerin Etkilediği Yabanc-iot Türleri
[Konu Başlığı] [Önceki Konu] [Sonraki Konu]

İlaçlar Vernolate + R-257 88 Metalochlor Metribuzine Diphenamid Bentazone Huazifop -P- butyl Haloxyfop- eihoxyeth\l ester Fen ox a p rop ethyl Linuron Selhoxvdim Quı/alofop Fomesafen
Yabancı otlar                      
Kırmızı köklü tilki kuvruğu X X X X X       X     x
Fare kulağı                 X    
Kara pazı   ' X                  
Sirken X X   X X       X     X
Şevtan elması                      
Hanım clöseşi \   X   X            
Bovnuzlu vo^urt otu                      
B ü/ ot                 X    
Çoban deüneâi                 X    
Semi/ otu X \ X X \       X     X
Yabani turp     X                
Kus otu                      
Yabani hardal                 X    
Oduncu köpek üzümü                      
Köpek ü/ ü m ü       X         X     x
Hsek marulu                      
Demir dikeni                      
Domu/ pıtrağı         X             X
Yavşan otu                      
Yabani fış                      
Dancan X X   X   X X X     X
Kirpi darı           X X       X
Tavsan btviği                      
L. oyuşa olu                      
Kov "öcüren                      
Tarla sarmasını                      
Köpek dişi avn                     X
Topalak   X     X            
K an yaş           X X X   X X

5.29. Kimyon Tarlalarında Kullanılan Herbisitler, Dozları ve Uygulama Şekilleri
[Konu Başlığı] [Önceki Konu] [Sonraki Konu]

Etkili Madde Adı ve Oranı Formülasyonu Dozu (Preparat) Dekara AÇIKLAMALAR
Trifluralin c/r48 E.C. 200 ml Kimyon ekiminden önce toprağa uygulanır ve toprak 5-7 cm derinliğe kadar karıştırılır. Sonra kimyon ekimi yapılır.
Prometryne, %50 F.W. 200 ml Kimyon ekiminden sonra, çıkış öncesi olarak uygulanır.
Linuron % 47.5 W.P 125 g Çıkış sonrası geniş yapraklı yabancı otlara karşı kullanılır.
    200 g
Haloxyfop ethoxy elhylester %12.5 E.C. 100 ml Çıkış sonrası dar yapraklı yabancı otlara karşı kullanılır.

5.30. Kimyon Tarlalarında Kullanılan Herbisitlerin Etkilediği Yabancı ot Türleri
[Konu Başlığı] [Önceki Konu] [Sonraki Konu]

İlaçlar Trifluralin Linuron Prometryne Haloxyfop ethoxy ethylester
Yabancı otlar      
Kırmızı köklü tilki kuyruğu X X X
Tarla köpek papatyası X X X
Gök baş      
Sirken X X X
Yağlı ot X X X
Muhabbet çiçeği X    
Soda otu X    
Çoban değneği X X X
Boz ot X X  
Bülbül otu   X  
Köpek dişi ayrığı      
Tilki kuyruğu       X
Yabani yulaf       X
Yabani hardal   X X

5.31. Meyve Bahçelerinde Kullanılan Herbisitler Ve Uygulama Şekilleri
[Konu Başlığı] [Önceki Konu] [Sonraki Konu]

Etkili Madde Adı ve Oranı Formülasyonu Dozu (Prcparat) Dekara AÇIKLAMALAR
Yumuşak Çekirdekli (Elma, Armut, Ayva) meyve Bahçelerinde    
Trifluralin %48 E.C. 200 ml Çıkış öncesi uygulanır, toprağa 5-7 cm derinliğinde karıştırılmalıdır.
Glyphosate isopropylamine tuzu %4K E.C. 300 ml Yabancı otlar 5-6 yapraklı devrede iken tek ve çok yıllık yabancı otlara karşı uygulanır.
    600 ml
Glyphosate - isopropylamin tuzu %24 E.C. 300 ml Yabancı otlar 5-6 yapraklı devrede iken tek yıllık ya­bancı otlara karşı uygulanır.
Glyphosate trimesium % 48 S. L. 500 ml Tek ve çok yıllık yabancı otlara karşı çıkış sonrası uygulanır, yüksek doz çok yıllıklar içindir
    650 ml
Glufosinate - amonium %20 E.C. 300 - 750 ml Yabancı otların 5-6 yapraklı devresinde uygulanır.
Fluazifop - butyl %25 E.C. 100 ml Kanyaş ve yıllık çimensi yabancı otlara karşı, sapa kalkmadan önce uygulanır. Yeniden çıkış olursa ikinci bir uygulama yapılır.
Fluazitbp - P - butyl % 1 2.5 E.C. 1 00 ml
11 Taş Çekirdekli Meyve Bahçelerinde    
Trifluralin '7(48 E.C. 200 mi Çıkış öncesi uygulanır. toprağa 5 -7 cm karıştırılır.
Fluazifop - butvl r-{25 E.C. 100 mi Kanyaş ve yıllık çimensi yabancı otlar sapa kalkmadan önce uygulanır.
Fluazifop- P- hutyHf 12.5 E.C. 100 mi

5.32. Meyve Bahçelerinde Kullanılan Herbisitlerin Etkilediği Yabancı ot Türleri
[Konu Başlığı] [Önceki Konu] [Sonraki Konu]

ilaçlar Trifluralin Glyphosate isopropylamine tuzu Flua/ifop-P buthyl Glufosinate amonium Fluazifop buthyl Glyphosatetrimesium
Yabanciütlar          
Tilki kuyruğu   X X X X X
Yabani yulat     X   X X
Jüsküllü cavir       X   X
Yabani arpa          
Delice     X   X
Kus vemi           X
Tavşan biviai         X X
Kirpi darı   X x   X X
Kalem fetük           X
Kırmızı köklü tilki kuyruğu X X   X   X
Fare kulağı X        
îovaci papatyası          
Portakal nergizi          
~oban çantası X X      
Bovnuz otu           X
Sirken X X       X
Yabani havuç           X
Dönbaba   X      
Sütleğen          
Şahtere X X      
Boynuzlu Yoğurt otu          
Turna sasasi X        
Yabani dikenli marul   X   X   X
".bcaümeci          
i'apalva          
Yabani yonca       X   X
Yabani nane          
Köpek lahanası X        

5.33. Turunçgil Bahçelerinde Kullanılan Herbisitler, Dozları ve Uygulama Şekilleri
[Konu Başlığı] [Önceki Konu] [Sonraki Konu]

Etkili Madde Adı ve Oranı Formülasyonu Dozu (Preparat) Dekara AÇIKLAMALAR
EPTC %84 E.C. 800 mi ilaç, işlenmiş temiz toprak yüzeyine yabancı otlar çıkmadan önce uygulanır ve 5 - 7 cm toprak derinliğine diskoro ile karıştırılır.
Bromacil %80 W.P. 400 - 750 g Çıkış öncesi kullanılan bu ilaçlar erken ilkbaharda bahçe hazırlandıktan sonra, toprak nemli iken toprağa uygulanır ve toprağa karıştırılmazlar. Düşük dozlar tek yıllık yabancı otlar içindir. Bromacil ve Diuron terkipli ilaçlar uygulandığında toprak yeteri kadar nemli değilse yağmurlama sulama ile ıslatılır. Bromacil ve Diuron 4 yaşından küçük turunçgil bahçelerinde kullanılmaz
Diuron %80 W. P. 250 g
Linuron % 47.5 W. P. 250 g
Terhumeton %25+ Terbutylazin %25 S. C W.P. 800- 1000 g
    1000- 1500 g
Bromacil %53 + Diuron %27 W. P. 450 - 800 e
Bromacil %40 + Diuron %40 W. P. 400 - 700 g
Paraquat %20 E.C. 400 ml Yabancı otlar 20 - 30 cm boya ulaşmadan uygulanır, 1 ay sonra otlar çıktığında uygulama tekrarlanır.
Glyphosate isopropylamin tuzu %48 E.C. 300 - 600 ml Tüm yabancı otlara karşı çıkış sonrası olarak uygulanır.
Glyphosate trimesium % 48 E.C. 500 - 650 ml
Glyphosate isopropylamin tuzu % 24 E.C. 400 ml Tek yıllık yabancı otlar 5-10 cm boyda, fide devresinde iken uygu­lanır.
Fluazifop - butyl % 25 E.C. 100 -400 ml Kanyaş 15-20 cm. boyda iken ilaçlar çıkış sonrası ola­rak 100 mi / da dozda uygulanır. Gerekirse yeni kanyaş çıkışları olduğunda ikinci bir uygulama yapılır. Ayrık için ilaçlar 400 ml / da dozda, ayrıklar 5-10 cm boyda iken çıkış sonrası olarak uygulanır.
Haloxyfop cthoxy ethylester % 12.5 E.C. 100 -400 ml
Haloxyfop-R-methyl ester ÇH0.8 E.C. 60 ml 240 ml Köpek dişi ayrığına karşı 240 ml / da. kanyaşa karşı 60 ml / da çıkış sonrası olarak uygulanır.
Norfluarzon % 80 DF 600 - 750 g Çıkış öncesi dar ve geniş yapraklı yabancı otlara karşı uygulanır. Yüksek doz kanvaşa karşı uygulanmalıdır.
Fluazifob-P-buthyl % 12.5 E.C. 100- 200 ml Çıkış sonrası, tek yıllık dar yapraklı yabancı otlara düşük doz. çok yılık dar yapraklara yüksek doz önerilir.
Glufosinate - amonium % 20 E.C. 300 - 750 mi Çıkış sonrası, düşük doz tek yıllık, yüksek doz çok yıllık yabanciot­lara karşı kullanılır.

5.34. Turunçgil Bahçelerinde Kullanılan Herbisitlerin Etkilediği Yabancı ot Türleri
[Konu Başlığı] [Önceki Konu] [Sonraki Konu]

ilaçlar Bromaeil D i ur on Linuron Terbutyla/iiH Bromacil+ Paraquat Glyphosate Glyphosate Huazifop Halloxyfop EPTC Norflurazon Glufosmate
Yabancı otlar       Terbumeton Diuron   48 24 -P- butvl       amonium
Tilki kuyruğu         X   X X X X   X
Tarla sarmasını                        
Çata! otu X X   X X   X   X   X  
Dancan X X   X X   X   X X   X
Kirpi d a n X X   X X   X X. X X X  
K. K. tilki kuvruğu   X X X X X X X     X   X
Hare kulası     X       X         X
Çoban çantası X X         X X       X
Sirken   X X X X X X X.     X   X
Semizotu   X X X X X X X     X   X
Şahtere             X X        
Boz ot     X       X X     X X
Kokulu papatya   X \       X          
Düğün çiçeği             X          
yabani turp   \         X          
İmam kavuğu             X X         X
topalak X           X       X X X
Köpek dışı avnai .X           X   X X     X
K an yas X X         X   X X X X X
Yer fesleğen     X       X X         X
fişek marulu   X         X X       X X
Yabanı yulaf           X X   X     X X
Püsküllü çayır             X           X
Dön baba             X X        
TurnaiianaM             X           X
              X          
Kırban otu             X X.        
                         
    x       x X          
            * \ X        
Köpek üzümü   \ X X X X X       X  
Ballıbaba                       X
Boynuz otu                       \

5.35. Fındık Bahçelerinde Kullanılan Herbisitler, Dozları Ve Uygulama Sekileri
[Konu Başlığı] [Önceki Konu] [Sonraki Konu]

Etkili Madde Adı ve Oranı Formülasyonu Dozu (Preparat) Dekara AÇIKLAMALAR
Glyphosatc isopropylamine tuzu % 48 E.C. 300 ml 600 ml Çıkış sonrası kullanılır. Diğer herbisitlerle karıştırılmaz. Tek ve çok yıllık yabancı otları kontrol eder. Kültür bitkisine değmemeli.
Gl\ phosate irinicsium %48 S. L. 500-650 ml
Paraquat % 20 E.C. 500 ml Dar ve geniş yapraklı yabancı otların genç devresinde uygulanır. İlaç kültür bitkisinin yeşil aksamına deşmemelidir.

5.36. Fındık Bahçelerinde Kullanılan Herhisitlerin Etkilediği Yabancı ot Türleri
[Konu Başlığı] [Önceki Konu] [Sonraki Konu]

İlaçlar Glyphosate isopropylamin tuzu Paraquat Glyphosate trimesium
Yabancı otlar    
Yabani krizantem X   X
Yabani hindiba X  
Pire otu X  
Sütleğen X  
Mürdümük X  
Çoban değneği X   X
imam kavuğu X X
Yabani hardal X X X
Köpek üzümü X  
Eşek marulu X X X
Kuş otu X X
Üçgül X X X
Isırgan otu X  
Tilki kuyruğu X X X
Çatal otu X X X
Yıllık tavşan bıyığı X X X
Sığır dili X  
Loğusa otu X X X
Pelin X  
Yılan yastığı X  
Koyun gözü papatyası X  
Köy göçüren X   X
Tarla sarmaşığı X   X
Yabani havuç X X X
At kuyruğu X  
Turna gagası X  
Yabani çilek X  

5.37 - Bağlarda Küsküte Karşı Kullanılan Herbisitler Dozları Ve Uygulama şekilleri
[Konu Başlığı] [Önceki Konu] [Sonraki Konu]

Etkili Madde Adı ve Oranı Formülasyonu Dozu (Preparat) Dekara AÇIKLAMALAR
Simazine %50 W. P. 1000 g Toprağa uygulanır ve 3-4 cm toprak derinliğine karıştırılır.
Dalapon %85 W.P. 1000 g

5.38. Yoncada Küsküte Karşı Kullanılan herbisitler Dozları Ve Uygulama Şekilleri
[Konu Başlığı] [Önceki Konu] [Sonraki Konu]

Etkili Madde Adı ve Oranı Formiilasyonu Dozu (Preparat) Dekanı AÇIKLAMALAR
Par;ıqıuıt '/> 20 E.C. 300 ml Küsküllcr çiçek açıp tohum haşlamadan önce yoncalarla birlikte biçildikten sonra: küsküt artıkları temizlenip ilaçlama yapılmalıdır.
Diquat <7< 20 E.C. 500 ml
Propy/amule % 50 W. P. 300 g

5.39. Glayöllerde Kullanılan Herbisitler, Dozları Ve Uygulama Şekilleri
[Konu Başlığı] [Önceki Konu] [Sonraki Konu]

Etkili Madde Adı ve Oranı Formülasyonu Dozu (Preparat) Dekara AÇIKLAMALAR
Trifluralin % 48 E.C. 200 ml Dikim öncesi toprak ilaçlanır ve ilaç tırmıkla 5-7 cm derinliğe karıştırılır.
Linuron % 47.5 W.P. 150 g İlaçlama dikimden 1-2 gün sonra yapılır. İlaçlar toprağa karıştırılmaz.
Diuron % 80 W. P. 150 g
Monolinuron % 50 W. P. 250g
Dichlobenil % 45 W. P. 400 g
Prometryne % 80 W. P. 200 -300 g
Dichlofop methyl % 28 E.C. 200 ml Çıkış sonrası dar yapraklılara karşı kullanılır.

5.40. Glayölde Kullanılan Herbisitlerin Etkilediği Yabanciot Türleri
[Konu Başlığı] [Önceki Konu] [Sonraki Konu]

İlaçlar Trifluralin Linuron Diuron Monolinuron Dichlobenil Prometryne Diclofop methvl
Yabancı otlar            
Semizotu X X X X X X
Horoz kuyruğu X X X X X X
Sirken X X X X X X
Dancan     X   X   X
Çoban değneği X X X X X  
Yabani turp     X   X  
Yabani hardal   X X X X  
Köpek üzümü   X X X X  
Yapışkan otu     X     X
Yabani turp otu     X      
Çatal otu     X   X X
Yabani yulaf             X

5.41. Karanfilde Kullanılan Herbisitler, Dozları Ve Uygulama Şekilleri
[Konu Başlığı] [Önceki Konu] [Sonraki Konu]

Etkili Madde Adı ve Oranı Formülasyonu Dozu (Preparat) Dekara AÇIKLAMALAR
Tritluralin % 48 E.C. 200 mi Yabancı otları temizlenmiş toprak yüzeyine uygulanmalı ve tırmıkla toprağa karıştırılmalı veya sulanmalıdır. uygulamadan sonra karanfil dikimi yapılmalıdır.
Oxaıliazon % 25 E.C. 400 mi Yabancı otlar çıkmadan önce karanfilin her devresinde kullanılır.

5.42. Karanfilde Kullanılan Herbisitlerin Etkilediği Yabancı ot Türleri
[Konu Başlığı] [Önceki Konu] [Sonraki Konu]

İlaçlar Triflunilin Oxadiazon
Yabancı otlar  
K. köklü tilki kuyruğu X X
Fare kulağı   X
Çoban çantası  
Sirken X X
Dil kanatan  
Ballıbaba  
Yabani Bezelye  
Papatya X
Yonca  
Taş yoncası  
Çoban değneği  
Semi/otu X X
Düğün çiçeği  
Yabani turp  
imam kavuğu  
Dancan   X
Eşek marulu X \
Kuş otu X X
Isırgan X
Yavşan otu    
Tavşan bıyığı    
Yapışkan otu    
Tarla sarmaşığı    
Ekşi tırfıl    
Yabani hardal   X
Ebegümeci X  
Topalak    

5.43. Güllerde Kullanılan Herbisitler, Dozları Ve Uygulama Şekilleri
[Konu Başlığı] [Önceki Konu] [Sonraki Konu]

Etkili Madde Adı ve Oranı Formülasyonu Dozu (Preparat) Dekara AÇIKLAMALAR
Sima/ine % 80 W. P. 200 g Güller budandıktan sonra, gözler uyanmadan, yabancı otlar çıkmadan önce toprak yüzeyine uygulanır.
Terbutylazine % 1 5 + Terbutryn % 35 W. P. 300 g
Diuron % 80 W.P. 120 g

5.44. Güllerde Kullanılan Herbisitlerin Etkilediği Yabancı ot Türleri
[Konu Başlığı] [Önceki Konu] [Sonraki Konu]

İlaçlar Diuron Simazine Terbutylazine+ Terbutryn
Yabancı otlar    
Horoz ibiği X X
Fare kulağı    
Çoban çantası    
Sirken X X
Şahtere    
Yabani mürdümük    
Papatya X X X
Yonca    
Taş yoncası    
Semiz otu X X X
Yabani turp X  
İmam kavuğu     X
Eşek marulu X X X
Kuş otu X X X
Isırgan   X X
Yavşan otu X  
Tavşan bıyığı X   X
Yapışkan otu X   X
Topalak   X X
Ekşi tırfıl    
Üçgül    

5.45. Çim Alanlarında Geniş Yapraklı Yabancı Otlara Karşı Kullanılan Herbisitler, Dozları Ve Uygulama Şekilleri
[Konu Başlığı] [Önceki Konu] [Sonraki Konu]

Etkili Madde Adı ve Oranı Formülasyonu Dozu (Preparat) Dekara AÇIKLAMALAR
Picloram %10..2 + 2.4 - D tri-sopropanolamin % 39.6 E.C. 100 mi Çim 7-8 cm yabancı otlar 4-5 yapraklı devrede iken uygulanır.
      Taraxacıım spp. (aslan dişi) Plantago spp. (sinirotu) Trifolhini spp. (üçgül) gibi çok yıllık yabancı otların ya­nında tek yıllık geniş yapraklı yabancı otlara da etkilidir. (Üçgülün kaplama bitkisi olarak ekildiği alanlarda kullanıl­mamalıdır.

5.46. Tütün Fide Yastıklarında Yabancı otlara Karşı Kullanılan Herbisitler, Dozları Ve Uygulama Şekilleri
[Konu Başlığı] [Önceki Konu] [Sonraki Konu]

Etkili Madde Formülasyonu Dozu (Preparat) AÇIKLAMALAR
Adı ve Oranı   Dekara veya
    1001 suya
Diphenamid % 90 W. P. 650 g Çıkış öncesi uygulanır .Geniş yapraklı
      Yabancı otlara etkilidir.

5.47. Tütün Fide Yastıklarında Kullanılan Herbisitlerin Etkilediği Yabanciot Türleri
[Konu Başlığı] [Önceki Konu] [Sonraki Konu]

İlaçlar Diphenamid
Yabancı otlar
Sirken X
Kırmızı köklü tilki kuyruğu X
Üçgül
Yavşan otu
Yer fesleğeni
Tarla fare kulağı
Semiz otu X
Çoban çantası
Dancan X
Çuhan değneği
Sinir otu
Yabani hardal

5.48. Kültür Bitkisi Yetiştirilmeyen Alanlarda ve Odunsu Bitkilerde Kullanılan Herbisitler, Dozları ve Uygulama Şekillen
[Konu Başlığı] [Önceki Konu] [Sonraki Konu]

Etkili Madde Adı ve Oranı Formülasyonu Dozu (Preparat) Dekara AÇIKLAMALAR
Dalapon % 85 S. P. 1000 g 1500 g Tek ve çok yıllık dar ve geniş yapraklı yabancı otları kont­rol eder. Yabancı otların her devresinde uygulanabilir.
- Aminotriazole % 50 S. P. 3000 g Tek yıllık çimensi ve geniş yapraklı yabancı otlara karşı (8 - 10 cm) boyda iken uygulanır. Uygulama yapılan yerde hayvan otlatılmamalıdır.
Simazine % 50 W. P. 1000 g 1500 g Yabancı otlar çıkmadan önce veya çıktıktan sonra uygula­nır. Düşük dozu tek yıllık, yüksek dozu çok yıllık yabancı otlar için kullanılır. Etkili olması için toprakta muayyen bir rutu­betin olması gerekir.
Atrazine % 50 W.P. 1000e 1500 İ Yabancı otların çıkışından önce veya çıkıştan hemen sonra uygulanır. Yüksek dozu çok yıllık yabancı ot kontrolünde önerilir.
Bromacil % 80 W.P. 1000a 3000 g Tek ve çok yıllık yabancı otlar kontrol eder. Düşük dozu tek yıllık, yüksek dozu çok yıllık yabancı otlara kullanılır
2.4 - D Tri-isopropan-olamin tuzu %39.6 + Picloram amin tuzu % 10.2 E.C. 700- 1000 mi Çıkış sonrası uygulanır. Odunsu bitkilere karşı 1000 mi / da kullanılır. Tarihi alanlardaki yabancı otlara karşı da önerilebilir.
Paraquat % 20 E.C. 500 mi Çıkış sonrası uygulanır. Yabancı otlar çıktıkça tekrar edilir.

NOT: Paraquat. Glyphosate ve 2,4- D etkili maddeli ilaçlar dışında kalan dikerleri yüksek dozlarda toprakta 2-3 yıl kalıcı etki bırakabilir.

5.49. Kültür Bitkisi Yetiştirilmeyen Alanlarda ve Odunsu Bitkilerde Kullanılan Herbisitlerin Etkilediği Yabancı ot Türleri
[Konu Başlığı] [Önceki Konu] [Sonraki Konu]

İlaçlar Dalapon Aminotriazole Simazine Atrazine Bromacil Picloram+ 2.4-D Glufosinats amonium Glyphosale sopropykimin Paraquat 2.4-D amin Bronıacil+ Diuron imazapyt Tebut-hiuron
Yabancı otlar                        
Püsküllü çayir X X X X X X X X X   X X
Çatal «u X         X x X X   x X
Duvar arpası X X X X X X X X X   X X
Tavsan bıyığı X X X X X X X X X   X X
Kirpi darı X X X X X X X X X   X X
Kan damlası X X X X X X x X x X X X
Çoban çantası x   X X X x x x x x x X X
Güneş dikeni X   X X X X X X X X X X
Yabani havuç X   X X X X X X X X X X
Dön baba X   X X X X X X X x X X
Yabani hardal   X X X X x x X X X x X X
İmam kavuğu X X X X X X X X X X X X
Demir dikeni X X X X X X X X X X X X
'Yemlik X X X X X X X X X X X X
Pıtrak X X X X X X X X X X X X
Domuz pıtrağı X X X X X X X X     X X
Arpamsi brom X X X X X X X X X   X X
Ayrık X X X X X X X X X   X X
Tilki kuvruğu X X X X X X X X X   X X X
Köpek dişi ayrığı X       X X X X X   X X
Kamış X       X X X X X   X X
Kanvas X X     X X X X X   X X
Havacıva otu X X X X X X X. X X   X X
Köy göcüren X       X X X X X   X X
Tarla sarmaşığı X       X X X X     X X
Boğa dikeni X X X X X X X X X X X X
(Sütleğen X X     X X X X X X X X X
Labada X X X X X X X X X X X X
Karabaş X X X X X X X X X     X
Kokar ağaç           X   X        
Kadın tuzlusu           X   X        
Sarı çivekli vasemm           X   X        
Yabam badem           x   X        
Yabanı güller           X   X        
Böğürtlen           X   X        
Soğul           X   X        
Gıcır dikeni           X   X        

5.50. Banket Yabancı otlarına Karşı Kullanılan Herbisitler, Dozları Ve Uygulama Şekilleri
[Konu Başlığı] [Önceki Konu]
Etkili Madde Adı ve Oranı Formülasyonu Dozu (Preparat) Dekara 100 it. suya AÇIKLAMALAR
2.4-D Dimethyl amin % 50 E.C. 160 ml 300 ml Geniş yapraklı yabancı otların 3-4 yapraklı ol­duğu dönemde uygulanır. Yabancı otlar öbekler şeklinde sorun oluşturuyorsa, 100 litre suya 300 mi ilaç katılarak uygulama yapılmalıdır. Yüksek doz geç dönem içindir.
    320 ml
Glyphosate isopropyl-amin tuzu % 48 E.C. 1000 ml 1000 ml Geniş yapraklı yabancı otlarla birlikte su üstü yabancı otları ve odunsu bitkilerin sorun oluşturması durumunda yaz sonu veya sonba­harda uygulanır.
    1500 ml 1500 ml ı